รับทำประกันภัยรถยนต์
โทร 063-919-6164, 093-994-5944
  • th

กรมธรรม์ที่อยู่อาศัยรวมภัยพิบัติ


กรมธรรม์ที่อยู่อาศัยรวมภัยพิบัติ

 

กรมธรรม์ที่อยู่อาศัยรวมภัยพิบัติ

เอเชียโฮม พลัส

แบบประกันภัยเอเชียโฮมพลัส

สำหรับที่อยู่อาศัย

ความคุ้มครอง

ชดเชยค่าเสียหายจากอัคคีภัย

ชดเชยค่าใช้จ่ายจากไฟไฟม้ รวมถึงภัยอันเกิดจากการระเบิด

ภัยจากฟ้าผ่า

ภัยจากฟ้าผ่า รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่ร่วมน้ำท่วม)

ภัยจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะ

ภัยจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะ สัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักชั่วคราว

ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัยชั่วคราว

ประกันภัยพิบัติ

ประกันภัยพิบัติ อันได้แก่ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ กองทุนส่งเสริมประกันภัยพิบัติกำหนด (www.ncif.or.th)