รับทำประกันภัยรถยนต์
โทร 063-919-6164, 093-994-5944
  • th

ขนส่งสินค้าผู้นำเข้าและผู้ส่งออก


ขนส่งสินค้าผู้นำเข้าและผู้ส่งออก

 

การประกันภัยขนส่งสินค้า ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก

ท่านสามารถช่วยประเทศชาติในการสงวนเงินตราต่างประเทศอย่างน้อยปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทเพียงท่านเลือกทำประกันภัยคุ้มครองสินค้ากับบริษัทประกันภัยภายในประเทศ

ในปัจจุบันโลกแห่งการค้านั้นไร้พรมแดนบริษัทประกันภัยภายในประเทศไทยมีศักยภาพในการคุ้มครองและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับความเสียหายไม่ว่าสินค้าของท่านจะส่งออกไปหรือนำเข้ามาจากที่ใดในโลกก็ตาม

ประโยชน์ของการทำประกันภัยไว้ในประเทศ

เบี้ยประกันภัย คิดเป็นเงินบาท หมดกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราเบี้ยประกันภัยถูกกว่าการทำประกันภัยในต่างประเทศ และสามารถต่อรองค่าเบี้ยประกันภัยได้

หากเกิดความเสียหายกับสินค้า

สามารถรับค่าสินไหมทดแทนได้สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากในการดำเนินการ

สงวนเงินตราไว้ในประเทศ โดยผู้นำเข้าใช้เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศแบบ FOB หรือ CFR

และผู้ส่งออกใช้เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศแบบ CIF

เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศ

ในปัจจุบันเงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศ มีหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมใช้กันมี 3 แบบ ดังนี้

F O B

(Free On Board)

ผู้ขาย

รับผิดชอบ

เพียงนำสินค้าลงเรือที่ต้นทางเท่านั้น

ผู้ซื้อ

รับผิดชอบ

ค่าระวางเรือ และค่าประกันภัย

C F R

(Cost & Freight)

ผู้ขาย

รับผิดชอบ

เพียงนำส่งสินค้าลงเรือที่ท่าต้นทาง และค่าระวางเรือ

ผู้ซื้อ

รับผิดชอบ

ค่าประกันภัย

C I F

(Cost Insurance & Freight)

ผู้ขาย

รับผิดชอบ

ส่งสินค้าลงเรือที่ท่าต้นทาง รวมค่าระวางเรือ และค่าประกันภัย

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย

Letter of Credit หรือ L/C กรณีที่เป็นการส่งออกที่มี L/C เข้ามาเกี่ยวข้อง

Invoice หรือใบกำกับราคาสินค้า

Bill of Lading หรือ B/L กรณีขนส่งทางทะเล

Air Waybill หรือ AWB กรณีขนส่งทางอากาศ

Packing List หรือ ใบแสดงรายการหีบห่อสินค้า

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองข้อกำหนดการประกันภัย

Institute Cargo Clauses (A), (B) และ (C)

การสูญเสียหรือความเสียหาย

ของสินค้าที่เอาประกันภัยที่เกิดจาก

ICC

A

B

C

อัคคีภัย ภัยระเบิด

เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกัน

ยานพาหนะบนบกพลิกคว่ำ หรือตกราง

การขนสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งใช้หลบภัย

การเสียสละในความเสียหายทั่วไป (GA)

การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหาย

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า

สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล

สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นขณะขนขึ้นหรือลงจากเรือ

หรือระหว่างถ่ายลำเรือ

สินค้าเปียกน้ำเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือหรือเข้า

ตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)

เปียกน้ำฝน

การกระทำด้วยความมุ่งร้ายของบุคคลอื่นๆ

การปล้นโดยโจรสลัด

การลักขโมย

อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้น เช่น แตก หัก ฉีกขาด เปื้อน

ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

 

 

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง