รับทำประกันภัยรถยนต์
โทร 063-919-6164, 093-994-5944
  • th

ประกันกรมธรรม์ 2+


ประกันกรมธรรม์ 2+

 

ประกันกรมธรรม์ 2+

 

2พลัสรถยุโรป

 

8,900.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-2
ทุนประกัน 150,000
EXCESS -

 

2พลัสรถยุโรป

 

8,900.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-2
ทุนประกัน 150,000
EXCESS -

 

2พลัสรถยุโรป

 

8,900.-


ประเภทรถ รถบรรทุก
(รหัส320)
กลุ่มรถ 1-2
ทุนประกัน 150,000
EXCESS -

 

2พลัสรถยุโรป

 

8,900.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส210)
กลุ่มรถ 1-2
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

2พลัสกันไหว

 

8,300.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 3-5
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

2พลัสกันไหว

 

8,300.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 3-5
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

2พลัสกันไหว

 

10,100.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส210)
กลุ่มรถ 1-2
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

2พลัสกันไหว

 

8,300.-


ประเภทรถ รถบรรทุก
(รหัส320)
กลุ่มรถ 3-5
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

2พลัสกันไหวรถยุโรป

 

9,300.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-2
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

2พลัสกันไหวรถยุโรป

 

9,300.-


ประเภทรถ รถเก๋งเกิน 2000 ซีซี
(รหัส110)
กลุ่มรถ 3-5
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

2พลัสกันไหวรถยุโรป

 

11,100.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส210)
กลุ่มรถ 3-5
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

2พลัสกันไหวรถยุโรป

 

9,300.-


ประเภทรถ รถบรรทุก
(รหัส320)
กลุ่มรถ 3-5
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -