รับทำประกันภัยรถยนต์
โทร 063-919-6164, 093-994-5944
  • th

ประกันกรมธรรม์ 3+


ประกันกรมธรรม์ 3+

 

ประกันกรมธรรม์ 3+

 

 3พลัสรถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง

 

9,800.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส220)
กลุ่มรถ 1-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสรถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง

 

14,800.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส220)
กลุ่มรถ 1-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสOD

 

5,800.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสOD

 

5,800.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสOD

 

5,800.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส210)
กลุ่มรถ 1-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสOD

 

5,800.-


ประเภทรถ รถบรรทุก
(รหัส320)
กลุ่มรถ 1-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสรถตู้รับส่งนักเรียน/พนักงาน

 

7,800.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส220)
กลุ่มรถ 1-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสสแตนดาร์ด

 

6,800.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 3-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสสแตนดาร์ด

 

6,800.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 3-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสสแตนดาร์ด

 

6,800.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส210)
กลุ่มรถ 3-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3เซฟสแตนดาร์ด

 

6,800.-


ประเภทรถ รถบรรทุก
(รหัส320)
กลุ่มรถ 3-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสรถยุโรปสแตนดาร์ด

 

7,800.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-ก.พ.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสรถยุโรปสแตนดาร์ด

 

7,800.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-ก.พ.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสรถยุโรปสแตนดาร์ด

 

7,800.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส210)
กลุ่มรถ 1-ก.พ.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสรถยุโรปสแตนดาร์ด

 

7,800.-


ประเภทรถ รถบรรทุก
(รหัส320)
กลุ่มรถ 1-ก.พ.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสกันไหวสแตนดาร์ด

 

7,200.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 3-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสกันไหวสแตนดาร์ด

 

7,200.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 3-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสกันไหวสแตนดาร์ด

 

7,200.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส210)
กลุ่มรถ 3-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสกันไหวสแตนดาร์ด

 

7,200.-


ประเภทรถ รถบรรทุก
(รหัส320)
กลุ่มรถ 3-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสกันไหวสแตนดาร์ด

 

8,200.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-ก.พ.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสกันไหวสแตนดาร์ด

 

8,200.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-ก.พ.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสกันไหวสแตนดาร์ด

 

8,200.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส210)
กลุ่มรถ 1-ก.พ.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสกันไหวสแตนดาร์ด

 

8,200.-


ประเภทรถ รถบรรทุก
(รหัส320)
กลุ่มรถ 1-ก.พ.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสฮอลิเดย์

 

999.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสฮอลิเดย์

 

999.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS 2,000

 

 3พลัสฮอลิเดย์

 

1,099.-


ประเภทรถ รถบรรทุก
(รหัส320)
กลุ่มรถ 1-5
ทุนประกัน 0
EXCESS -

 

 3พลัสมอเตอร์ไซค์

 

1,699.-


ประเภทรถ รถจักรยานยนต์ไม่เกิน 110 ซีซี
กลุ่มรถ M
ทุนประกัน 10,000
EXCESS -

 

 3พลัสมอเตอร์ไซค์

 

1,699.-


ประเภทรถ รถจักรยานยนต์เกิน100ซีซี
กลุ่มรถ M
ทุนประกัน 10,000
EXCESS -

 

 3พลัสมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

 

1,699.-


ประเภทรถ รถจักรยานยนต์เกิน110ซีซี
กลุ่มรถ M
ทุนประกัน 10,000
EXCESS 500

 

 3พลัสมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

 

1,699.-


ประเภทรถ รถจักรยานยนต์เกิน110ซีซี
กลุ่มรถ M
ทุนประกัน 10,000
EXCESS 500

 

 3พลัสมอเตอร์ไซค์+PA

 

1,999.-


ประเภทรถ รถจักรยานยนต์ไม่เกิน110ซีซี
กลุ่มรถ M
ทุนประกัน 10,000
EXCESS -

 

 3พลัสมอเตอร์ไซค์+PA

 

1,999.-


ประเภทรถ รถจักรยานยนต์ไม่เกิน110ซีซี
กลุ่มรถ M
ทุนประกัน 0
EXCESS -

 

 3พลัสสเปเชี่ยล

 

7,500.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 3-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

 3พลัสสเปเชี่ยล

 

7,500.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 3-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

 3พลัสสเปเชี่ยล

 

7,500.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส210)
กลุ่มรถ 3-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

 3พลัสสเปเชี่ยล

 

7,500.-


ประเภทรถ รถบรรทุก
(รหัส320)
กลุ่มรถ 3-พ.ค.
ทุนประกัน 0
EXCESS -

 

 3พลัสรถยุโรปสเปเชี่ยล

 

8,500.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-ก.พ.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

 3พลัสรถยุโรปสเปเชี่ยล

 

8,500.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-ก.พ.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

 3พลัสรถยุโรปสเปเชี่ยล

 

8,500.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส210)
กลุ่มรถ 1-ก.พ.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

 3พลัสรถยุโรปสเปเชี่ยล

 

8,500.-


ประเภทรถ บรรทุก
(รหัส320)
กลุ่มรถ 1-ก.พ.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

 3พลัสกันไหวสเปเชี่ยล

 

7,900.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 3-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

 3พลัสกันไหวสเปเชี่ยล

 

7,900.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 3-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

 3พลัสกันไหวสเปเชี่ยล

 

7,900.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส210)
กลุ่มรถ 3-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

 3พลัสกันไหวสเปเชี่ยล

 

7,900.-


ประเภทรถ รถบรรทุก
(รหัส320)
กลุ่มรถ 3-พ.ค.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

 3พลัสกันไหวสเปเชี่ยล

 

8,900.-


ประเภทรถ รถเกงไม่เกิน2,000ซีซี
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-ก.พ.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

 3พลัสกันไหวสเปเชี่ยล

 

8,900.-


ประเภทรถ รถเก๋งเกิน2,000ซีซี
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-ก.พ.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

 3พลัสกันไหวสเปเชี่ยล

 

8,900.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส210)
กลุ่มรถ 1-ก.พ.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -

 

 3พลัสกันไหวสเปเชี่ยล

 

8,900.-


ประเภทรถ รถบรรทุก
(รหัส320)
กลุ่มรถ 1-ก.พ.
ทุนประกัน 100,000
EXCESS -