รับทำประกันภัยรถยนต์
โทร 063-919-6164, 093-994-5944
  • th

ประกันกรมธรรม์ 3


ประกันกรมธรรม์ 3

 

ประกันกรมธรรม์ 3

 

 3เซฟสแตนดาร์ด

 

2,000.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-5
ทุนประกัน 0
EXCESS -

 

 3เซฟสแตนดาร์ด

 

2,000.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-5
ทุนประกัน 0
EXCESS -

 

 3เซฟสแตนดาร์ด

 

3,000.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส210)
กลุ่มรถ 1-5
ทุนประกัน 0
EXCESS -

 

 3เซฟสแตนดาร์ด

 

2,750.-


ประเภทรถ รถบรรทุก
(รหัส320)
กลุ่มรถ 1-5
ทุนประกัน 0
EXCESS -

 

 3เซฟเอ็กซ์ตร้า

 

2,250.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-5
ทุนประกัน 0
EXCESS -

 

 3เซฟเอ็กซ์ตร้า

 

2,250.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-5
ทุนประกัน 0
EXCESS -

 

 3เซฟเอ็กซ์ตร้า

 

3,250.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส210)
กลุ่มรถ 1-5
ทุนประกัน 0
EXCESS -

 

 3เซฟเอ็กซ์ตร้า

 

3,000.-


ประเภทรถ รถบรรทุก
(รหัส320)
กลุ่มรถ 1-5
ทุนประกัน 0
EXCESS -

 

 3เซฟสเปเชี่ยล

 

2,500.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-5
ทุนประกัน 0
EXCESS -

 

 3เซฟสเปเชี่ยล

 

2,500.-


ประเภทรถ รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี.
(รหัส110)
กลุ่มรถ 1-5
ทุนประกัน 0
EXCESS -

 

 3เซฟสเปเชี่ยล

 

3,500.-


ประเภทรถ รถโดยสาร
(รหัส210)
กลุ่มรถ 1-5
ทุนประกัน 0
EXCESS -

 

 3เซฟสเปเชี่ยล

 

3,250.-


ประเภทรถ รถบรรทุก
(รหัส320)
กลุ่มรถ 1-5
ทุนประกัน 0
EXCESS -