รับทำประกันภัยรถยนต์
โทร 063-919-6164, 093-994-5944
  • th

ประกันสุขภาพ Asia Health Plus


ประกันสุขภาพ Asia Health Plus

 

Asia Health Plus

แผนประกันสุขภาพที่มอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในและการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ พร้อมรับความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก

สบายใจ เพราะจ่ายค่ารักษาตามจริง

สะดวก ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษา

อุ่นใจ กับเครือข่ายสถานพยาบาลมากกว่า 400 แห่ง

มั่นใจ รับประกันการต่ออายุตลอดชีวิต*

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เงื่อนไขการรับประกันสุขภาพ

รับประกันตั้งแต่อายุ 18-65 ปี

ให้ความคุ้มครองเฉพาะคนไทยเท่านั้น

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ

ตารางผลประโยชน์

จำนวนผลประโยชน์ (บาท)

รายละเอียด

แผน1

แผน2

แผน3

ค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ใน

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี

215,000

315,000

415,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน)

ค่าห้อง ไอ ซี ยู สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อปี)

2,100

4,200

3,100

6,200

4,100

8,200

ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดรวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัด

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน)

ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบคนไข้นอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม)

และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วันสำหรับอุบัติเหตุนั้น ๆ

(รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)

ตามจริง**

ตามจริง**

ตามจริง**

ค่ารถพยาบาล (สูงสุดต่อเที่ยว)

1,000

1,000

1,000

การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต

10,000

10,000

10,000

ประกันอุบัติเหตุ (อบ.2) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

10,000

10,000

10,000

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

มาตรฐาน

กลาง

สูง

ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ และค่าตรวจในห้องแล็ป

(สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี)

800

1,000

1,200

หมายเหตุ

* รับประกันต่ออายุตลอดชีวิตเพียงแค่สมัครกรมธรรม์ก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์

** เฉพาะค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง (ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี)

1. ให้ความคุ้มครองเฉพาะภายในประเทศ

2. แผนประกันนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลดังต่อไปนี้

(1) ร.พ. บำรุงราษฎร์

(2) ร.พ. กรุงเทพและเครือข่าย เช่น

(2.1) ร.พ.กรุงเทพ(ศูนย์วิจัย) (2.2) ร.พ.กรุงเทพพระประแดง (2.3) ร.พ.กรุงเทพพัทยา (2.4) ร.พ.กรุงเทพระยอง

(2.5) ร.พ.กรุงเทพภูเก็ต (2.6) ร.พ.กรุงเทพหาดใหญ่ (2.7) ร.พ.กรุงเทพสมุย (2.8) ร.พ.กรุงเทพราชสีมา

(2.9) ร.พ.กรุงเทพหัวหิน (2.10) ร.พ.สมิติเวช (สุขุมวิท) (2.11) ร.พ.สมิติเวช (ศรีนครินทร์) (2.12) ร.พ.บีเอ็นเอช

(2.13) ร.พ.กรุงเทพไชน่าทาวน์ (2.14) ร.พ.กรุงเทพเชียงใหม่