รับทำประกันภัยรถยนต์
โทร 063-919-6164, 093-994-5944
  • th

รายชื่ออู่ห้าง


รายชื่ออู่ห้าง

 

รายชื่ออู่ห้าง

รายชื่ออู่ห้าง ใน กทม&ปริมณฑล

NO

ชื่ออู่

ที่อยู่

เบอร์โทร

1

บจ. สยามปทุมวัน ฮอนด้า ออโตโมบิล

414 ถ.พญาไท แขวงวังไหม

02-696-9301

2

บจ. พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส์ (สนญ)

707 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง

02-294-8118-32/296-7111

3

บจ. พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส์ (สาขา00001)

358/1 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่

02-689-3999/02-232-2555

4

บจ. พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้าออโตโมบิล (สาขา00002)

358 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี

02-285-2244/02-296-7199

5

บจ. พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้าออโตโมบิล (สาขา00003)

184 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา

02-352-4333

6

บจ. พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้าออโตโมบิล (สาขา00004)

23/34-35 ถ.ตรีมิตร แขวงตลาดน้อย

02-232-2888

7

บจ. พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้าออโตโมบิล (สาขา00005)

161-162 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง

02-477-0055/02-232-2777

8

บจ. พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้าออโตโมบิล (สาขา00006)

102 หมู่ 8 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก

02-816-1061

9

บจ. พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้าออโตโมบิล (สาขา00007)

275-276 หมู่ 1 ต.แหลมฟ้าผ่า

02-425-9673 ต่อ 3816-18

10

บจ. ภาษีเจริญ ฮอนด้า ออโตโมบิล

689/1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า

02-455-8888