รับทำประกันภัยรถยนต์
โทร 063-919-6164, 093-994-5944
  • th

2+ มอเตอร์ไซค์


2+ มอเตอร์ไซค์

 

เอเชีย  มอเตอร์ไซค์

ต้นแบบประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ซ่อมรถคุณ รวมรถหาย ไฟไหม้

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

คุ้มครอง

บุคคลภายนอก

ชีวิต 300,000 บาท

ทรัพย์สิน 600,000 บาท

ชีวิต 300,000 บาท

ทรัพย์สิน 600,000 บาท

PA (2 ที่นั่ง)

50,000 บาท/คน

50,000 บาท/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

100,000 บาท/ครั้ง

100,000 บาท/ครั้ง

ซ่อมรถ (ต่อครั้ง)

10,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

ค่ารักษาพยาบาล (2 ที่นั่ง)

 

50,000 บาท/คน

รถหาย ไฟไหม้

อายุรถ 1-3 ปี

อายุรถ 4-5 ปี

 

10,000 บาท/ครั้ง

5,000 บาท/ครั้ง

 

10,000 บาท/ครั้ง

5,000 บาท/ครั้ง

ราคาเพียง

1,999 บาท

2,257 บาท

หมายเหตุ:

(1) สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (610) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะ ทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวน เงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตาม มาตรฐานของโรงงานเท่านั้น