รับทำประกันภัยรถยนต์
โทร 063-919-6164, 093-994-5944
  • th

2+


2+

 

เอเชีย 

ประกันภัยชั้น 2 ที่ซ่อมรถคุณรวมรถหาย ไฟไหม้

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ไม่จำกัดอายุรถ

คุ้มครองบุคคลภายนอก

ชีวิต 500,000 บาท

ทรัพย์สิน 1,000,000 บาท

 

คุ้มครองบุคคลในรถ

เอเชีย 

PA

100,000 บาท

ค่ารักษา

100,000 บาท

ที่นั่ง

7 (เก๋ง)

4 (กระบะ,ตู้)

ประกันตัวผู้ขับขี่

300,000 บาท/ครั้ง

 

 

ซ่อมรถ (ต่อครั้ง)

สูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง

 

 

เริ่มต้นเพียง 5,900 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

เอเชีย 

เอเชีย  35 up

รถชน รถหาย ไฟไหม้

100,000 บาท

200,000 บาท

100,000 บาท

รถกลุ่ม 3, 4, 5

 

 

 

รถเก๋ง/ปิคอัพ

6,900 บาท

8,500 บาท

5,900 บาท

(เฉพาะรถเก๋ง)

รถตู้

9,700 บาท

10,300 บาท

6,500 บาท

(เฉพาะรถปิคอัพ)

รถกลุ่ม 1, 2

 

 

 

รถเก๋ง/ปิคอัพ

8,900 บาท

9,500 บาท

6,900 บาท

(เฉพาะรถเก๋ง)

รถตู้

10,700 บาท

11,300 บาท

 

หมายเหตุ:

(1) สำหรับรถเก๋ง (110), รถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) และรถตู้ส่วนบุคคล (210) เท่านั้น (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ย รถแข่ง หรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (5) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของ โรงงานเท่านั้น (6) รถกลุ่ม 1, 2 เช่น Mercedes-Benz, BMW, VOLVO, AUDI และอื่นๆ (7) 2 พลัส 35 Up ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เกิดเหตุ ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด