รับทำประกันภัยรถยนต์
โทร 063-919-6164, 093-994-5944
  • th

3 กันชน


3 กันชน

 

เอเชีย กันชน

คุ้มครองรถคุณ เมื่อถูกรถคู่กรณีไม่มีประกันภัยเฉี่ยวชน

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ไม่จำกัดอายุรถ

คุ้มครองบุคคลภายนอก

ชีวิต 500,000 บาท

ทรัพย์สิน 1,000,000 บาท

 

คุ้มครองบุคคลในรถ เอเชีย กันชน

PA 100,000 บาท

ค่ารักษา 100,000 บาท

ที่นั่ง 7 (เก๋ง) 4 (กระบะ,ตู้)

ประกันตัวผู้ขับขี่

300,000 บาท/ครั้ง

 

 

ซ่อมรถ (ต่อครั้ง)

100,000 บาท/ครั้ง

 

 

ราคาเดียว 3,333 บาท

หมายเหตุ:

(1) สำหรับรถเก๋ง (110), รถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) และรถตู้ส่วนบุคคล (210) เท่านั้น (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอา ประกันภัย ฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถยนต์ ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย ที่เลือก (4) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ย รถแข่งหรือ รถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (5) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของ โรงงานเท่านั้น