รับทำประกันภัยรถยนต์
โทร 063-919-6164, 093-994-5944
  • th

3 มอเตอร์ไซค์


3 มอเตอร์ไซค์

 

เอเชีย มอเตอร์ไซค์

ต้นแบบประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ซ่อมรถคุณ

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ไม่จำกัดอายุรถ

คุ้มครอง บุคคลภายนอก

ชีวิต 300,000 บาท ทรัพย์สิน 600,000 บาท

ชีวิต 300,000 บาท ทรัพย์สิน 600,000 บาท

PA (2 ที่นั่ง)

50,000 บาท/คน

50,000 บาท/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่

100,000 บาท/ครั้ง

100,000 บาท/ครั้ง

ซ่อมรถ (ต่อครั้ง)

10,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

ค่ารักษาพยาบาล (2 ที่นั่ง)

-

50,000/คน

ราคาเพียง

1,699 บาท

1,999 บาท

หมายเหตุ:

(1) สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (610) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะ ทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตาม มาตรฐานของโรงงานเท่านั้น

รางวัลมาตราฐานการให้บริการผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (e-Claim System) ปี 2557

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

อู่ซ่อมรถมาตรฐาน

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากกว่า 70 แห่งทุกภูมิภาคทั่วประเทศมากกว่า 300 แห่ง

ศูนย์ HOTLINE 02-869-3333

รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์บริการเคลม

ทั่วประเทศมากกว่า 80 แห่ง