รับทำประกันภัยรถยนต์
โทร 063-919-6164, 093-994-5944
  • th

3+ สบาย สงกรานต์


3+ สบาย สงกรานต์

 

เอเชีย สบาย สงกรานต์

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

 

ต่อคน

ต่อครั้ง

ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

 

- ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย

500,000

10,000,000

- ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน

-

1,000,000

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

 

- อุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถ เพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน

100,000

ไม่เกิน 4 ที่นั่ง

- ค่ารักษาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถประกัน

100,000

ไม่เกิน 4 ที่นั่ง

- การประกันตัวผู้ขับขี่

-

300,000

ความคุ้มครองต่อรถที่เอาประกันภัย

 

- ความเสียหาต่อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก

100,000

 

- รถสูญหาย/ไฟไหม้

-

 

- ค่าเสียหายส่วนแรก

2,000

 

ประเภทรถยนต์

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (ไม่รวม พรบ.)

รถเก๋งส่วนบุคคลไม่เกิน 2,000 CC (รหัส 110)

 

รถเก๋งส่วนบุคคลเกิน 2,000 CC (รหัส 110)

ราคาเดียว 499 บาท

รถกระบะปิคอัพ (รหัส 320)

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย และความคุ้มครอง:

(1) สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน (2) รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110), รถกระบะปิคอัพไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) (3) เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ง = 645.21 บาท, กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท (4) ไม่จำกัดอายุรถยนต์, ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย (5) ไม่รับประกันรถยนต์ทีใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือรถที่ใช้ในการพาณิชย์ (6) ไม่รับประกันรถมูลนิธิ หรือรถร่วม, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ (7) ไม่รับประกันรถบรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย, รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงจากสภาพเดิม เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์, ติดเคฟลาร์ (cafla), สติ้กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด และหรือ รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษต่าง ๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใดๆ (8) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (9) คุ้มครองความเสียหาต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบก (10) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น

เอกสารประกอบการทำประกันภัยรถยนต์:

(1) หลักฐานการซื้อขายสำหรับรถที่อายุไม่เกินปี (ป้ายแดง) (2) สำเนาทะเบียนรถที่ขอทำประกันภัย (3) สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่